4shared
✉ Hlavná 30, 943 01 Štúrovo ☎ Tel.: 0915 220 550, Email: recepcia@elitesturovo.sk

Zaujímavosti

Sturovo_1-300x125Štúrovo, mesto slnka a vody! Spoznajte najjužnejšie ležiace mesto Slovenska. Mesto Štúrovo pripravuje každoročne bohatý program tak pre štúrovčanov ako i turistov, t.j.kultúrne podujatia (majáles, výročie otvorenia mostu Márie-Valérie, záver leta, tradičný jarmok Šimon a Júda atď…) V meste Štúrovo a v jeho blízkom okolí nájdete naozaj širokú paletu atrakcií:
mestské múzeum, mestská galéria, výletná plavba po Dunaji, cyklistické trasy, rybolov, turistika, kostol sv.Imricha z 18. storočia postavený v barokovom štýle, ktorý sa nachádza v centre mesta. 

Rekreačný komplex Vadaš Thermal je názov zábavného areálu, ktorý sa vybudoval počas 30 rokovVadas_1-300x125 okolo termálneho kúpaliska v Štúrove. 30 ročná história priniesla nemalé zmeny, ktorých počet prirástol najmä za posledných 10 rokov. S rokom 1973 je spojená realizácia prvých geologických vrtov. Výstavba termálneho kúpaliska sa začala v roku 1976 a o dva roky neskôr už odovzdali prvé bazény. Kúpalisko sa postupne rozširovalo o bufety, ubytovanie v bungalovoch, od roku 1983 aj o ubytovanie hotelového typu. Vznikli parkovacie a iné spevnenéplochy, informačná kancelária so zmenárenskou službou.

Kovacov_1-300x125Kováčovské kopce sú turistami i vedeckými pracovníkmi vyhľadávanou lokalitou s výskytom vzácnej flóry, fauny, či prírodných zaujímavostí, ktoré majú jedinečnú vedeckú hodnotu.
Turistický výlet na vrchol vrchu Burda (388 m n.m.) je malým dobrodružstvom, pretože k nemu nevedie značkovaný chodník. Od obce Kamenica nad Hronom vedie červená turistická značka k okraju národnej prírodnej rezervácie Kováčovské kopce – juh. Po prechádzke lúkami s pekným výhľadom na Dunaj, predovšetkým na jeho sútok s Hronom, chodník vchádza do lesa a pokračuje po hrebeni spoločne s náučným chodníkom Kováčovské kopce – juh. Východiskom náučného chodníka je Kamenica nad Hronom alebo Kováčovo. Po odbočení na modrú značku chodník klesá a stáča sa vpravo. Modrá značka vedie Veľkou dolinou do Chľaby, kde si môžete pozrieť 300 rokov staré vinohradnícke pivnice.

Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta, alebo Ostrihomská bazilika, je klasicistický kostol vBazilika_1-300x125 Ostrihome. Je sídelnou katedrálou maďarského prímasa a Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy. Je najväčším kostol Maďarska a patrí medzi najväčšie kostoly Európy, v celosvetovom merítku je na 18. mieste.V roku 1543 bola pôvodná bazilika zničená počas tureckých vojen. Po vytlačení tureckých vojsk viacero ostrihomských arcibiskupov plánovalo výstavbu novej katedrály, ale so stavbou začal až Alexander Rudnay v roku 1822. Architektom impozantnej budovy bol Pál Kühnel a János Packh. V roku 1838 prevzal prácu architekt József Hild. Stavba bola ukončená za arcibiskupa Jána Scitovského a slávnostná posviacka sa konala 31. augusta 1856. Definitívne bola stavba dokončená až v roku 1869.

Maria_valeria_1-300x125Most Márie Valérie dlhý 509 metrov, spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom, bol vybudovaný v roku 1895. Ustupujúce nemecké vojská ho 6.12.1944 vyhodili do vzduchu. Za obdobie socializmu nedošlo medzi susednými štátmi k dohode most zrekonštruovať. Medzi mestami premávala kompa, ktorá prevážala autá i ľudí.

Až 11. októbra 2001 na základe dohody vlád Maďarska a Slovenska bol zrekonštruovaný a daný do prevádzky, čo sa stretlo s mimoriadnym ohlasom obyvateľov nielen oboch miest, ale aj Európskej únie.

 

Elite penzión
Hlavná 30 ŠtúrovoSK94301 Slovakia 
 • 0949661488